Tổng hợp văn khấn ngày Tết cổ truyền

 1. Văn khấn lễ tạ mộ vào ngày 30 Tết
  (Phải tạ mộ để xin phép Thổ Thần Thổ Địa nơi đó cho Ông Bà về ăn Tết).
  Nam mô a di Đà Phật!
  Kính lạy: – Ngày Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Thôn Thần, Ngũ Ôn Chi Thần, Nguyễn Tào Phán Quan.
  – Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương
  – Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần.
  – Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản ở trong xứ này.
  Kính lạy hương linh cụ………..
  Hôm nay là ngày 30 tháng chạp, nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới.
  Chúng con là: ……….
  Nơi ở: ……………
  Sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn Thần, kính rước cong linh bản gia Tiên Tổ chúng con là…… có phần mộ tại đây về với gia đình đón năm mới, để cho cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thân, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần, phù thuỷ doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  2. Văn khấn lễ Tất niênNam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  – Con lạy chính phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
  – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
  – Con kính lạy ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần>
  – Con kính lạy các ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
  – Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần, bản gia Táo Quân cùng tất cả các vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này.
  – Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ ……
  Hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm ……
  Tín chủ (chúng) con là:……….
  Nơi ở:……..
  Trước án kính cẩn thưa trình:
  Năm kiệt tháng cùng
  Xuân tiết gần kề
  Minh niên sắp tới.
  Hôm nay là ngày 30 Tết chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần, phụng hiến Tổ tên, truy niệm Chư Linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị Tôn Thần, liệt vị Gia tiên, bản xứ Tiền Hậu, chư vị Hương linh giáng lâm an toạ, Phủ thuỳ chứng giám, hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn vé trẻ già bình an thịnh vượng.
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  3. Văn khấn lễ Giao thừa (lễ Trừ tịch)
  Văn khấn lễ Giao thừa ngoài trởi

  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Kính lạy:
  – Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
  – Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
  – Ngài Cựu Niên đương cai Hành Khiển.
  – Đương niên Nguỵ vương Hành Khiển, Mộc Tinh chí đức Tôn thần, Tiêu Tào phán quan năm …….. – Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
  Nay là phút Giao thừa năm …….
  Chúng con là ……………….
  Nơi ở ………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *