Ngũ hành tương sinh tương khắc

5 hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ tương sinh tương khắc lẫn nhau.

Tương sinh 
– Thổ sinh Kim
– Kim sinh Thuỷ
– Thuỷ sinh Mộc
– Mộc sinh Hoả
– Thoả sinh Thổ

Tương khắc

– Thổ khắc Thuỷ
– Thuỷ khắc Hoả
– Hoả khắc Kim
– Kim khắc Mộc
– Mộc khắc Thổ

Đông Phương là Mộc, Gan là Mộc
Nam Phương là Hoả, Tim là Hoả
Tây Phương là Kim, Phổi là Kim
Bắc Phương là Thuỷ, Thận là Thuỷ
Trung tâm là Thổ, Lá lách là Thổ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *