Luận giải tốt xấu nhị thập bát tú

Dưới đây là cách luận giải 28 sao dùng trong phép xem ngày tốt xấu:

1. Sao Giác: Tốt
Giác Mộc giao
Giác tinh được việc chủ vinh thân
Đi thi đỗ đạt. Gặp quý nhân
Giá thú hôn nhân, sinh quý tử
Nên kiêng mai táng, sửa âm phần

2. Sao Cang: Xấu
Cang kim long
Cang kim đứng trưởng phải giữ mình
Mọi việc làm ăn tính thật rành
Chôn cất, hôn nhân đều nên tránh
Vẫn làm hậu quả khó phân minh

3. Sao Đê: Xấu
Đê thổ lạc
Đê tinh rất xấu phải đề phòng
Động thổ, hôn nhân dễ tai ương
Kinh doanh, ký kết hang chìm đắm
Xuất hành, xây cất ngoại đôi phương

4. Sao Phòng: Tốt
Phòng Nhật thỏ
Phòng tinh tốt lắm, vượng điền tài
Hạnh phúc, giàu sang đẹp cả hai
Xây cất cưới xin gia cảnh thắm
Sĩ, nông, công, cổ thấy hoa hài.

5. Sao Tâm: Xấu
Tâm Nguyệt hồ
Sao tâm xấu lắm, chớ xem thường
Việc việc dặn lòng hãy thuỷ chung
Ăn hỏi, cưới xin đều bất lợi
Kinh doanh thua lỗ kiện nhau hung

6. Sao Vĩ: Tốt
Vĩ Hoả hổ
Vĩ tinh chiếu sáng tốt vô cùng
Làm nhà cưới gả được hanh thông
Xuất ngoại kinh doanh nhiều thuận lợi
Tiến chức thăng quan sự nghiệp hưng

7. Sao Cơ: Tốt
Cơ Thuỷ báo
Cơ tinh sáng chiếu giúp cho người
Sự nghiệp cao cường viễn cảnh tươi
Cửa nhà to rộng, tiền bạc, chứa
Mộ kết ông bà, phúc để đời

8. Sao Đẩu: Tốt
Đẩu Mộc giải
Đẩu tinh sáng láng, lại dồi dào
Hôn nhân sinh nở vẹn toàn sao
Chăn nuôi, cấy gặt nhiều tiền của
Mộ kết ông bà, phúc để đời

9. Sao Ngưu: Xấu
Ngưu Kim ngưu
Sao ngưu tổn lực với hao tài
Gây dựng bất lợi, dễ bi ai
Cưới hỏi xa nhà nên cẩn thận
Kinh doanh trồng trọt mất vốn lời

10. Sao nữ: Xấu
Nữ Thổ bấc
Nữ tinh phụ nữ phải e mình
Giao dịch, đề phòng kẻ sở khanh
Sinh nở nên tầm thầy thuốc giỏi
Hao tài tốn của thiệt gia đình.

11. Sao Hư: Xấu
Hư Nhật thử
Sao Hưu chiếu tới chủ tai ương

12. Sao Nguy: Xấu 
Sao nguy kỵ nhất việc làm nhà
Kinh doanh việc hiếu đều nên tránh

13. Sao Thất: Tốt

Thất Hoả trư
Thất tinh chiếu sáng việc thông hanh
Công danh sự nghiệp rất quang minh
Mở hiệu, làm nhà đều thành đạt
Hôn nhân, con cái ắt thân vinh

14. Sao Bích: Tốt
Bích Thuỷ du
Bích tinh mọi việc thuận nhân tình
Cưới hỏi sinh con xứng ý mình
Thương mại kinh doanh nhiều lợi lộc
Làm nhà lợp mái ắt khang minh

15. Sao Khuê: Xấu
Khuê Mộc lang
Khuê tinh thuộc Mộc có phần lành
Vợ chồng hoà thuận phúc lộc sinh
Chỉ tránh mở hàng cùng động thổ
Đưa ma, sửa mộ cũng nên rành

16. Sao Lâu: Tốt
Lâu Kim Cẩu
Sao Lâu lợp mái tốt vô cùng
Thêm người, thêm của thịnh lại hưng
Hôn nhân ngày ấy thịnh quý tử
Nhậm chức sau này chức lại tăng

17. Sao Vị: Tốt
Vị Thổ trì
Vinh tinh phú quý với vinh hoa
Mọi việc nên ráng sức ta
Mua bán xây nhà cùng cưới hỏi
Công to việc lớn rất thuận hoà

18. Sao Mão: Xấu

Mão nhật kê
Mão tinh cẩn thận việc chăn nuôi
Làm nhà làm cửa e thiệt nhiều
Làm quan nhậm chức phòng tai hoạ
Hôn nhân giá thú kém vui tươi

19. Sao Tất: Tốt
Tất Nguyệt ô
Tất tinh chiếu sáng tốt hoà điều
Nông trang, thóc gạo, hoa tằm nhiều
Nhà cửa khang trang hôn thú đẹp
Sinh con nam quý nữ yêu kiều.

20. Sao Chuỷ: Xấu
Chuỷ tinh cẩn thận mắc cửa quan

21. Sao Sâm: Tốt
Sâm Thuỷ viên
Sâm tinh cũng gọi Văn Khúc xương
Mưu cầu sự nghiệp đại cát tường
Mở hiệu xây nhà thì rất tốt
Hôn thú về sau rẽ đôi đường

22. Sao Tỉnh: Tốt
Tỉnh Mộc hãn
Tỉnh tinh chỉ tránh việc tang thôi
Thi cử công danh đệ nhất ngôi
Trồng trọt chăn nuôi thu hoạch tốt
Làm nhà hôn thú đẹp cả đôi

23. Sao Quỷ: Xấu
Quỷ tinh chiếu rọi khiến buồn thương
Làm nhà chẳng được tốt
Cưới xin ngày ấy cần nên tránh
Sao này chỉ lợi việc hiếu thôi.

24. Sao Liễu: Xấu
Liễu thổ chương
Liễu tinh chiếu rọi lắm nguy nan
Hao tài tổn sức lại bi thương

25. Sao Tinh: Xấu
Tinh Nhật mã
Sao Tinh chiếu rọi tránh hợp hôn
Nhất việc làm nhà thì rất tốt
Nhì việc công danh dễ mãn nguyện

26. Sao Trương: Tốt
Trương Nguyệt Lộc
Sao Trương ngày ấy đẹp làm nhà
Cưới hỏi gia đình thắm tựa hoa
Mở hàng nhập học đều hay cả
Tang ma chu đáo phú hà sa

27. Sao Dực: Xấu
Dự Hoả xà
Dự tinh tối kỵ việc làm nhà

28. Sao Chẩn: Tốt

Chẩn Thuỷ dần
Chản tinh chiếu rọi chủ vẻ vàng
Thăng quan, thăng chức lộc tài vàng
Việc hiếu, việc hôn đều rất tốt
Kinh doanh buôn bắt ắt phồng xương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *